Chaska, després d’un any

Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta

 

Un any enrere, vaig adoptar una cadella, abandonada amb els seus germans a la canera. A les poques setmanes de tenir-la, vaig veure en ella un gran potencial i va ser quan vaig entendre que ella seria molt més que un animal de companyia.

 

Vos en recordeu de na Chaska?

Des de que va arribar a casa, na Chaska està en constant formació per convertir-se en un ca de teràpia assistida. De fet, l’any passat vaig publicar un article explicant els seus inicis i els meus desitjos i expectatives cap a la seva evolució.

“Sense dubte algun, un animal a la nostra vida pot arribar a ser molt favorable. Desitjo que na Chaska segueixi desenvolupant aquest caràcter tan especial que té i que molta gent pugui treure profit de la dedicació i entusiasme que aquesta cusseta posa per tal d’arribar a ajudar a moltes persones.” – Bellpuig, 27 abril 2018, Número 998.

Na Chaska era encara molt joveneta, però això no em va impedir detectar la seva sinceritat, innocència i dolçor innata. I ara ja ha passat més d’un any!

 

chaska

 

Què ha sigut de na Chaska?

Durant tot aquest any, na Chaska ha anat creixent i madurant, formant-se fins a dia d’avui una personalitat especial. Durant tot aquest any, na Chaska i jo hem estat entrenant cada dia amb l’objectiu de poder fer feina juntes i que em pugui acompanyar a les teràpies.

Com que des de ben petita na Chaska té la capacitat especial per connectar amb les persones, ha posat naturalment molt de la seva part i, gràcies a la seva honestedat i transparència, el camí ha sigut un gust.

 

Com m’ajuda na Chaska a les teràpies?

A dia d’avui, na Chaska participa tant dins com fora de la consulta, sempre i quan el pacient disfruti de la companyia dels animals.

Unes setmanes enrere, per exemple, na Chaska va acompanyar una pacient per entrenar tècniques d’afrontament que l’ajudin a gestionar la por a sentir-se mirada i jutjada per les persones del carrer. L’objectiu d’aquella sessió va ser poder passejar sense tenir el foco d’atenció en la mirada de la gent. Quan la meva pacient sentia com l’angoixa pujava al sentir-se observada i jutjada pel seu voltant, na Chaska feia el seu possible per cridar la seva atenció. I, de fet, la meva pacient va ser capaç de desfocalitzar-se del seu voltant, atenent les demandes de la cussa, permetent a la seva ansietat disminuir i demostrant-se que estar rodejada de persones no tenia perquè generar-li malestar. Els resultats varen ser espectaculars.

Altres vegades, na Chaska m’acompanya dins la consulta, posant innatament de bon humor a tothom qui entri. Durant la sessió, està atenta, preparada per proporcionar reconfort en quant detecta una mica de tensió emocional.

 

Na Chaska ha sense dubte complert fins i tot més enllà de les meves expectatives. Com a terapeuta, és un gust immens treballar amb ella. Les seves ganes de voler fer-ho bé i la seva expressió emocional fan que la teràpia sigui molt motivadora, tant per jo com pels meus pacients que han tingut el gust de conèixer-la.

 

 


Teléfono – 616 23 29 83
Correo electrónico – perpina.psicologa@gmail.com

Formulario de contacto

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MELANIE PERPIÑA DEL CAMPO con CIF 41537881L y domicilio social sito en GRAN VIA 17 07570, ARTA (ILLES BALEARS), con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, MELANIE PERPIÑA DEL CAMPO informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
En MELANIE PERPIÑA DEL CAMPO le informamos que tratamos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento.
MELANIE PERPIÑA DEL CAMPO informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MELANIE PERPIÑA DEL CAMPO se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico PERPINA.PSICOLOGA@GMAIL.COM.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de MELANIE PERPIÑA DEL CAMPO.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s